Niedziela - 2 sierpnia 2015 r.    

 

Kolegium Miejskie
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni


ZAŁOŻONE UCHWAŁĄ nr XIV/508/99
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 29 grudnia 1999 roku.

S Z K O Ł A   P O L I C E A L N A

K W A L I F I K A C Y J N E
K U R S Y   Z A W O D O W E

 Informacje ogólne Aktualności i plany zajęć Egzaminy zawodowe Nauczyciele

Polski     Kaszebe  

English   Pycckuu

Deutsh   Italiano  

PLATFORMA MOODLEE-DZIENNIK


III Konferencja Gdyńska 05.12.2014

Zaproszenie na konferencję

Harmonogram konferencji
NOWOŚĆ!

::: KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE :::

elastyczna i wygodna forma uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, bez względu na dotychczasowe wykształcenie

SZANSA NA SZYBKIE ZDOBYCIE ZAWODU !!!

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Pobierz kartę zgłoszenia!!!Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego LMiR z dnia 20 stycznia 2009 Kolegium Miejskie - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni 10 lutego 2009 r. otrzymało odznakę honorową:
Krzyż Ligi Morskiej i Rzecznej "Pro Mari Nostro".

Gdyński Oddział LMiR >>>... (nowe okno/karta)

Treść certyfikatu znajdziesz
tutaj >>>... (nowe okno/karta)

Sukcesy Słuchaczy KM CKU (nowe okno/karta)Życzenia świąteczne dla naszej szkoły (nowe okno/karta)


Kolegium Miejske - CKU jest szkołą przyjazną uczniom z dysleksją.
Informacje dotyczące zakresu naszych działań znajdziesz
tutaj >>>... (nowe okno/karta)

Szkoły zgłoszone do czwartej edycji programu
tutaj >>>... (plik pdf)

Certyfikowane Laboratorium Edukacyjne
ECDL Kolegium Miejskie CKU
Doradztwo Zawodowe
Szkoła bierze udział w programie
Szkoła bez przemocy

Tekst alternatywny
 

Witamy na stronie Kolegium Miejskiego

Dyrektor Kolegium Miejskiego CKU Zaprasza słuchaczy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w czwartek 25 czerwca 2015r. o godzinie 16:30.

Kolegium Miejskie - CKU to liceum oraz szkoła policealna.
Specjalizujemy się w kształceniu dorosłych.
Trzyletnie liceum funkcjonuje w systemach stacjonarnych: dziennym i wieczorowym oraz w systemie zaocznym.
Szkoła policealna prowadzi naukę zawodów:
  • technik administracji
  • technik informatyk
  • technik rachunkowości
W Kolegium Miejskim - CKU panuje niepowtarzalna atmosfera sprzyjająca kształceniu dorosłych.

Kadra dydaktyczna posiada:
  • certyfikaty ekspertów zawodowych
  • certyfikaty egzaminatorów Matury
  • certyfikaty egzaminatorów przedmiotów zawodowych
  • akty nadania stopni awansu zawodowego
  • certyfikaty expertów awansu zawodowego (lista MEN)
  • certyfikaty egzaminatorów European Computer Driving Licence - ECDL
Współpracujemy z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Polskim Towarzystwem Dysleksji oraz Ligą Morską i Rzeczną.
Zapewniamy najlepsze warunki kształcenia w doskonale wyposażonych pracowniach komputerowych i multimedialnych oraz salach dydaktycznych.
W szkolnej bibliotece działa "Centrum Multimedialne".
Wysokiej klasy sprzęt komputerowy, w który wyposażone są pracownie był współfinansowany przez EFS (Europejski Fundusz Społeczny).

Misja szkoły:

Nowoczesna edukacja to stymulowanie rozwoju ludzkich możliwości w kierunku zdolności rozumienia zmiennej rzeczywistości, nabywanie nowych umiejętności, pokonywanie trudności, odkrywanie świata przez siebie dla Polski.

DYREKTOR I RADA PEDAGOGICZNA


 

 

Kolegium Miejskie CKU w Sejmie RP

"Powrót Polski nad Bałtyk" - pod taką nazwą Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni miało przyjemność zaprezentować w 90 rocznicę Zaślubin Polski z Morzem, w dniach 8 -15 lutego 2010 Wystawę Okolicznościową na zaproszenie Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego - w kuluarach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Informacje i zdjęcia:
orka.sejm.gov.pl >>>... (nowe okno/karta)
plm.ocalicodzapomnienia.eu >>>... (nowe okno/karta)

 

 

Pracownie EFS w naszej szkole

Pracownie współfinansowane przez EFS... (nowe okno/karta)

 

 

Historia szkoły, którą ukończyłem ...

Z kart historii szkoły- wspomnienia... (nowe okno/karta)

 

 

© Kolegium Miejskie - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni